Skip to main content

Diputerakan pada 8 April 1932.

Naik takhta kerajaan pada 10 Mei 1981.

Dimasyhurkan pada 11 Mei 1981.

Baginda mangkat di Johor Bahru pada 22 Januari 2010.

Dimakamkan di Makam DiRaja Mahmoodiah, Johor Bahru
pada 23 Januari 2010.

Anda tidak dibenarkan menyalin semula kandungan ini