Skip to main content
(Raja Ali atau Sultan Muda)

Telah membuka negeri di Kota Batu, Johor Lama

pada tahun 1528.

Anda tidak dibenarkan menyalin semula kandungan ini