Skip to main content

Menjadi pemangku Raja kepada sepupunya,
Sultan Alauddin Riayat Shah III.

Anda tidak dibenarkan menyalin semula kandungan ini