Skip to main content

Mendapat kuasa kerajaan Johor daripada Sultan Ali Iskandar Shah dengan perjanjian pada tahun 1855.

Anda tidak dibenarkan menyalin semula kandungan ini