Skip to main content

Negeri Johor

Johor Penebus Maruah Politik Melayu
Selepas Kejatuhan Melaka

Selepas kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka kepada Portugis pada tahun 1511, Sultan dan rakyatnya menyelamatkan diri dan berpindah ke beberapa tempat termasuklah  di Kampar, Sumatera. Perpindahan ini bertujuan untuk merancang tindakan serangan balas supaya dapat merebut balik ketuanan dan menyelamatkan serta mengekalkan pemerintahan kerajaan Melayu.

Peta Empayar Johor. (Sumber : Bank Negara Malaysia, 2003. Warisan Numismatik Malaysia)

Peta Johor yang dilakar oleh Dato’ Bentara Luar Muhammad Salleh Perang pada tahun 1907. (Sumber : Muzium DiRaja Abu Bakar)

Negeri Johor

Negeri Johor merupakan negeri kelautan yang mempunyai tiga pesisiran pantai, iaitu sebelah barat di Selat Melaka, sebelah timur di Laut China Selatan dan sebelah selatan di Selat Tebrau. Kedudukan negeri Johor yang strategik di selatan Semenanjung Tanah Melayu dan di persimpangan laluan kapal perdagangan antarabangsa telah menarik minat para pedagang dan kuasa luar untuk tujuan penguasaan pertukaran barang dagang, perdagangan rempah ratus, perdagangan entreport dan kemudian penaklukan dari segi geopolitik.

Anda tidak dibenarkan menyalin semula kandungan ini